Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Політика конфіденційності (далі – Політика) – правила, якими регламентується збір, обробка, використання і захист персональних даних осіб, що готові зголоситися у проекти/запити від Центру гідності дитини.

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Центр гідності дитини приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб, які надали свої персональні дані, прагне захищати конфіденційність цих даних, створивши і забезпечивши належні умови використання форми кожному, хто зголосився взяти участь у проектах/запитах від Центру гідності дитини. 

Перед використанням форми збору персональних даних Центру гідності дитини уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», даною Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.

Заповнюючи дані форми та залишаючи відмітку про ознайомлення з цією Політикою, Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення досягнення цілей проектів та інших запитів Центру гідності дитини.

2. Збір та використання персональних даних

Збір персональних даних здійснюється виключно за Вашим свідомим та добровільним рішенням та відповідно до сформульованої в цій Політиці мети обробки персональних даних.

Заповнюючи розміщену на сайті Центру гідності дитини форму збору персональних для участі у проектах/запитах, Ви надаєте наступні дані:

 1. ПІБ, дата народження, стать, номер телефону та e-mail.
 2. Відомості, що стосуються теми проекту/форми: «Що трапилося?» «Коли трапився випадок?».
 3. Інша, зазначена у формі інформація.

3. Мета збору, обробки та використання персональних даних

Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою реалізації місії та цілей Центру гідності дитини, зокрема дані, необхідні для:

 1. Залучення у проектах щодо повідомлення про випадок насильства щодо неповнолітньої або вразливої особи; повідомлення про випадок насильства щодо самої людини чи її рідних.
 2. Залучення у інших майбутніх проектах, навчальних можливостях від від Центру гідності дитини.
 3. Ідентифікації відвідувачів сайту, що мають запитання.

Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання.

4. Доступ до персональних даних

Персональні дані стають доступними уповноваженим працівним Центру гідності дитини та відповідальним особам-адміністраторам сайту Центру гідності дитини, на якому розміщена форма.

5. Передача персональних даних третім особам

Адміністратор сайту Центру гідності дитини та уповноважені працівники Центру гідності дитини не передають та не розголошують персональні дані, які отримує від осіб, що заповнили форму, третім особам, крім випадків, передбачених метою проекту.

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України ти цією Політикою, а також у випадку залучення третіх сторін, що надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення сайту/форми на умовах договору та за умови не розголошення персональних даних.

У випадку самостійного надання Вами інформації третім особам, Центр гідності дитини не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.

6. Захист персональних даних

Адміністратор сайту Центру гідності дитини вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту Ваших персональних даних.

7. Зміни до умов Політики

Адміністратор сайту Центру гідності дитини  може змінювати цю Політику, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, доступу та захисту персональних даних.

Відповідно Ви повинні переглядати цю Політику періодично. Зміни до цієї Політики є ефективними, коли вони опубліковані.

8. Ваші права

Заповнивши цю форму, Ви маєте право:

 1. отримувати інформацію про джерела збору та місце збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 3. отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») інформацію щодо обробки та використання Ваших персональних даних;
 4. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;
 5. звертатися із скаргами щодо опрацювання Ваших персональних даних володільцем чи розпорядником персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;
 6. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 7. відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних.

9. Місце знаходження персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних є Центр гідності дитини, розташований за адресою вул. І. Свенціцького, 17, Львів, Україна.